فرم ارسال اطلاعات زرومه و CV
  • به طور کامل عنوان مدارک تحصیلی، دانشگاه، تاریخ شروع و پایان دوره‌ها (فقط دوره های دانشگاهی را در این قسمت وارد کنید)
  • عنوان شغلی، نام مرکز، تاریخ شروع و پایان کار ( جزییات کار را ذکر کنید)
  • دوره‌های غیر دانشگاهی اعم از ورک‌شاپ‌ها، کنگره‌ها، سمینار‌ها و غیره ...
  • عنوان، تاریخ
  • مثال: تسلط به میکروسافت آفیس، توانایی مدیریت...
  • میزان تسلط را ذکر کنید

اطلاعات خود را مطابق با توضیحات هر قسمت به فارسی وارد کنید