پکیج پرومتریک برای متخصص اورژانس Emergency Medicine Specialist شامل رفرنس ها ، منابع آزمون و سوالات امتحانی