پکیج پرومتریک منابع و سوالات پرومتریک تخصص قلب Cardiology  شامل کتب خلاصه ،رفرنس ها و منابع آزمون و سوالات امتحانی Prometric MCQ