پکیج‌های پرومتریک

  1. رفرنس‌های پیشنهادی و مورد تایید سنتر پرومتریک
  2. کتاب‌ها و رفرنس هایی که تیم “شروق العذیبه” تهیه و تنظیم کرده به همراه کتب خلاصه.
  3. مجموعه تست و بانک نمونه سوالات پرومتریک